find2learn  APK MOD

find2learn APK MOD

Description of find2learn APK Installer for Android - Download APK MOD

Velkommen til det nye og forbedrede find2learn. Vi har redesignet både hjemmeside og app, samt tilføjet nye funktioner.
For at benytte denne app skal løb oprettes på siden https://beta.find2learn.dk
Da vi har lavet store ændringer i hele systemet, hører vi gerne fra jer hvis i oplever problemer med systemet.
Kontakt os på [email protected]

———————————–

Find2Learn er et læringsværktøj, der består af en hjemmeside og en app.

Det er et GPS-styret orienteringsløb med et fagligt indhold, som den enkelte lærer eller udvikler selv kan definere.

Find2Learn kan bruges i undervisningen på alle klassetrin. Med Find2Learn kan elever færdes i kendt eller ukendt terræn, afhængig af aldersgruppen. Der er her fokus på at bevæge sig og på, at eleverne skal samarbejde om at finde poster og løse de faglige opgaver, som de modtager via app’en.

Du kan læse mere og købe licens til brug af hjemmesiden, hvor du opretter spørgsmål/poster og aktiverer orienteringsløb, på find2learn.dk.
App’en er gratis.
Welcome to the new and improved find2learn. We have redesigned both website and app, as well as added new features.
To use this app, races must be created on the https://beta.find2learn.dk page
Since we have made major changes throughout the system, we would be happy to hear from you if you experience problems with the system.
Contact us at [email protected]

             ———————————–

Find2Learn is a learning tool consisting of a website and an app.

It is a GPS-controlled orientation course with a professional content that the individual teacher or developer can define.

Find2Learn can be used in teaching at all levels. With Find2Learn, students can move in known or unknown terrain, depending on the age group. Here, the focus is on moving and on the students having to work together to find records and solve the professional tasks they receive via the app.

You can read more and buy a license for use of the website, where you create questions / entries and activate orientation courses, at find2learn.dk.
The app is free.
Vi har lavet en ny og flottere udgave af find2learn.
Dette er vores nye app.
For at bruge denne version af app’en skal du oprette løb på app.find2learn.dk.

Hvis du oplever problemer med app’en hører vi meget gerne fra dig, så de kan rettes hurtigst muligt.

app id: edu.dk.ucsj.f2l

App Information of find2learn Cracked File

App Name find2learn
Package Name edu.dk.ucsj.f2l
Version
Rating ( 225 )
Size
Requirement
Updated
Installs 10,000+
Category Educational, Games
Developer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *